Willemijn Bruining komt op voor gebruikers medicinale cannabis

Willemijn Bruining heeft een meerderheid van de gemeenteraad in Opsterland achter haar motie gekregen om de nationale regering op te roepen nu eindelijk eens een goede oplossing te vinden voor mensen die medicinale cannabis gebruiken.   MOTIE                                                                        (Artikel 34 Reglement van Orde)

Opsterlands Belang wil een openbaar presidium…en verliest

  Op 29 maart 2016 heeft Opsterlands Belang er tevergeefst sterk voor gepleit om de presidium vergadering van een openbaar (en indien echt nodig eventueel een besloten deel) te voorzien. Zou blijft de politiek transparant optimaal controleerbaar. Het amendement (aanpassing) werd jammergenoeg door de gehele raad waaronder zich democraten noemende D66, weggestemd. Dus kunnen pers […]

Meer macht aan de burger!

“Toen ik fractievoorzitter werd van Opsterlands Belang, deed mijn voorganger me het boek ‘Einde van macht’ van Moisés Naím cadeau. Inderdaad, na de ontzuiling eind vorige eeuw, hebben we nu met, wat ik noem ‘ontsokkeling van de macht’ te maken. In de vorige eeuw wisten de dominee, de meester, de arts en de politicus wat […]

Gasboringen? Doe maar vanaf een industrieterrein

Het blijkt dat Vermilion vanuit de boorput bij Langezwaag onder Heerenveen kilometers verderop boort. Als verticale boren een mogelijkheid is, dan is het ook niet nodig om midden in ons mooie landschap boorinstallaties neer te zetten. Immers die kunnen dan net zo goed ook verticaal boren vanaf een industrie terrein. Opsterlands Belang is trouwens van mening […]

OWO verdeeld – Oost- en Weststellingwerf stappen uit de Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden

Volgens krant De Woudklank houden de gemeenten Oost- en Weststellingwerf zich niet aan de afspraken, door per 1 januari uit de Stichting Toeristisch Netwerk De Friese Wouden te stappen. Dat schrijven de drie overgebleven gemeenten Smallingerland, Heerenveen en Opsterland in een gezamenlijke brief aan het programmabestuur van de Streekagenda, waarin de vijf gemeenten samenwerken. In december […]

Opsterlands Belang komt op voor de Opsterlandse brandweer

  De coalitiepartijen van Opsterland zijn bang dat het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio consequenties heeft voor brandweerteams in de regio.De raadsleden werden eerder deze maand bijgepraat over het dekkingsplan 2.0 van de Veiligheidsregio Fryslân. Dat plan moet het werk van de Friese brandweer efficiënter maken en aanrijtijden verkorten. Marcel van Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands […]

“We hebben er zin in en willen de mensen in Opsterland verrassen met nieuwe (politieke) initiatieven”

Op 7 februari 2017 hebben de leden van Opsterlands Belang in een bijzonder daarvoor uitgeschreven ledenvergadering Gea de Vries (Hemrik) en Anko Postma (Nij Beets) benoemd tot nieuwe bestuursleden. Zij vullen Ymko de Graaf (Beetsterzwaag) aan in het vormen van het nieuwe OB-bestuur. Met enthousiasme en applaus werden de bestuurders verwelkomt. Ymko proostte op de […]

Dorpsschool in nood bij herindeling

(Uit de LC 6 december 2016) Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden maakt zich grote zorgen over de kleine scholen die met de herindeling bij Leeuwarden komen. Opheffing dreigt, waarschuwt ze. Herindeling De problemen hangen samen met de herindeling, waarbij Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel bij Leeuwarden worden gevoegd. De gemeente krijgt er […]