PERSBERICHT: Opsterland kiest tóch voor verandering

De informateurs en Anko Postma en Marcel van Opzeeland hebben hun rapport over de formatie 2018-2022 aangeboden aan de gemeenteraad van Opsterland. Het rapport zal maandag 16 April worden besproken in de gemeenteraad van Opsterland.   Innovatie: Transparantie Het Opsterlandse informatieproces kenmerkt zich door een bestuurlijke noviteit dat het gehele proces van (in)formatie wordt gadegeslagen […]

Opsterlands Belang komt op voor de Opsterlandse brandweer

  De coalitiepartijen van Opsterland zijn bang dat het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio consequenties heeft voor brandweerteams in de regio.De raadsleden werden eerder deze maand bijgepraat over het dekkingsplan 2.0 van de Veiligheidsregio Fryslân. Dat plan moet het werk van de Friese brandweer efficiënter maken en aanrijtijden verkorten. Marcel van Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands […]

Zuil voor gemeentelijke burgerzaken in winkel

Proef in Reeuwijk wekt Friese belangstelling Waarom kilometers ver reizen naar het gemeentehuis voor een officieel document als je het ook in de lokale supermarkt kunt ophalen? Een zelfbedieningszuil bij de plaatselijke grootgrutter, waarin mensen aan de gemeente een verhuizing kunnen doorgeven of een uittreksel van de burgerlijke stand kunnen opvragen, heeft Friese belangstelling. Opsterlands […]

Opsterlands Belang in de media

Woudklank: Opsterlands Belang wil stoppen met welstandscommissie Hûs en Hiem OPSTERLAND – Opsterlands Belang maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de penibele financiële situatie waarin de Friese welstandscommissie Hûs en Hiem momenteel verkeert. De lokale coalitiepartij heeft B&W daarom ter overweging gegeven uit deze Gemeenschappelijke Regeling te stappen. Meer lezen, kijk op http://www.dewoudklank.nl/gemeentenieuws/21712/opsterlands-belang-wil-stoppen-met-welstandscommissie-hus-en-hiem/#sthash.id8VpTeQ.dpuf […]

Groen goud voor kleine beurs

Vorig jaar stelde Opsterlands Belang voor om moestuinen voor minima beschikbaar te stellen. De gemeenteraad stelde bij wijze van proef geld beschikbaar voor 10 aspirant-tuinders. Al spoedig bleek dat dit te weinig was. Inmiddels zijn 15 minima actief als volkstuinders in Wijnjewoude en Gorredijk. De Leeuwarder Courant plaatste op maandag 18 juni een juichend artikel […]