Nieuwe woningbouw in Gorredijk

626_middelVanavond heeft Opsterlands Belang ingestemd om het college het plan Loevestein verder uit te laten werken en daar tientallen extra woningen te laten bouwen. Aanwonenden van de Fontijn hebben de raad laten weten dat zij liever zien dat er geen uitgang komt vanuit de nieuwe wijk naar hun straat toe.

Opsterlands Belang heeft met het voorstel ingestemd (juridisch gezien kon de raad ook niet anders). Daarnaast heeft Hans de Jong met een motie gevraagd om de uitritten niet op de Fontijn te laten uitkomen.

Het voorstel van Wethouder Van Dijk werd unaniem door de raad aangenomen. De motie van Hans de Jong werd nipt aangenomen met 10 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

MOTIE            

(Artikel 34 Reglement van Orde)

Raad d.d.:

 

De raad van de gemeente Opsterland in vergadering bijeen d.d. 9 mei 2016
Voorstel:

 

Oproep geen uitritten te plaatsen aan de Fontein
Onderwerp:

 

Woningbouwproject “Mooi Loevestein” van Zwanenburg projecten B.V. aan de Jikke Reinbergenstrjitte in Gorredijk.
 

 

 

 

 

Ondergetekende(n), lid van de raad van de gemeente Opsterland,

Overwegende dat,

 

– Er sinds 2007 een langdurige recessie is geweest waardoor er minder woningen dan voorzien zijn gebouwd.

– De gemeenteraad ingenomen is met het feit dat er weer gebouwd wordt in Gorredijk.

– De bewoners van de Fontein hun percelen van de gemeente Opsterland destijds hebben aangekocht onder het toen geldende Beeldkwaliteitsplan.

– Dat het destijds geldende Beeldkwaliteitsplan geen uitritten voorzag op de Fontein waar die nu wel worden voorzien.

– Het project in 2 fasen gerealiseerd zal worden, waarbij de voorziene uitritten pas in fase 2 aan bod komen.

– Realisatie van het project zonder deze opritten lagere meeropbrengsten zal genereren.

 

 

 

Verzoek het college om:

 

Met de projectontwikkelaar Zwanenburg voor de tweede fase te zoeken naar een variant waarbij er geen uitritten aan de Fontein worden gerealiseerd tegen zo gering mogelijke opbrengst derving.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en datum:

 

Namens de fracties van:

 

VVD – Hielke de Vries

Opsterlands Belang – Hans de Jong

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.