Gifvrije onkruidbestrijding in Opsterland

De gemeente Opsterland ziet af van het plan om chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten tegen het onkruid op  voetpaden. De koerswijziging kost jaarlijks €30.000,- extra.   Onkruid op de voetpaden wordt bestreden op een basisniveau, zoals dat is vastgelegd door de gemeenteraad in het  Beeldkwaliteitsplan Openbare Ruimte 2014-2018. Dit zou worden gedaan met de zogenoemde DOB-methode. […]

Fabricagefout gft-containers noopt Omrin tot omwisselactie in Opsterland

In het voorjaar van 2014 krijgen inwoners van de gemeente Opsterland kosteloos een nieuwe 180 liter gft-container. De huidige gft-container bevat een fabricagefout, waardoor deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet. In verband met de omwisseling krijgen alle huisadressen een brief toegestuurd over de datum waarop de wisseling plaatsvindt en onder welke voorwaarden dit wordt gedaan. […]

Toekomst oude bomen langs wegen onder de loep

Hoe ziet de toekomst van de bejaarde bomen langs de Gordysterwei, Sweachtsterwei en de Duerwâldmerwei er uit? De eiken en beuken maken deel uit van een laanbeplanting met cultuurhistorische waarde. De bomen staan dicht op de weg. De afgelopen jaren zijn meerdere ernstige ongelukken op de betreffende wegen voorgekomen, soms met dodelijke afloop. De leeftijd […]

Vrijwilligers vragen geen sturing van gemeenten, wel inspraak en waardering

Wil de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan kunnen de gemeenten zich beter zo min mogelijk met vrijwilligers bemoeien. Vrijwilligerswerk gedijt het beste zonder sturing of inmenging van de lokale overheid. Start en waarderingssubsidies worden wel gewaardeerd. Succesvolle participatie kan alleen als de burger ook meer te zeggen krijgt. Zelfstandigheid en kleinschaligheid zijn over het […]

Dertien keer afscheid en een lintje

  Maandagavond namen dertien raadsleden afscheid. De nieuwe raad krijgt 11 nieuwelingen. Tijdens het afscheid in de raadszaal, kreeg raadslid Sjoerd Krikke van het CDA een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Francisca Ravestein. Donderdag aanstaande wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. In de afgelopen vier jaar bestond de gemeenteraad uit 23 leden. Doordat Opsterland onder de […]

Geen hertelling stemmen Opsterland

De wens van Opsterlanders om de stemmen van de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen opnieuw te tellen wordt niet ingewilligd. Fractievoorzitter Johan Sieswerda kreeg maandagavond zijn raadscollega’s niet zover, dat ze mee gingen in zijn verzoek. Opsterlanders en de PvdA waren voor de verkiezingen een lijstverbinding aangegaan. De voorlopige uitslag op de verkiezingsavond wees uit, dat dit […]