Raadslid in verlegenheid gebracht

Het was gisteren nog geen week geleden dat de  nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) was aangenomen door de gemeenteraad en het was al raak. De hond van raadslid Van Opzeeland poepte midden op de stoep van Beetsterzwaag tijdens de drukbezochte 5e Kunstdag. De raad had afgelopen maandag twee hondenmoties van de ChristenUnie niet gesteund. Zowel de […]

Vergeten bosje…oeps.

Marrianne en Wim Lok uit Tijnje waren onlangs 40 jaar getrouwd. Van Opsterlands Belang kregen het raadslid van Opsterlands Belang en echtgenoot Wim geen bloemetje. Echt niet? Nee echt niet.  Marrianne is graag gezien in de fractie. Ze is een strijdbaar mens met een sociaal hart. In de fractie denkt ze altijd om de zieken […]

Kienhoutbeeld voor schrijver

Zaterdagavond 30 juni werd de laatste aflevering van De Reade Loper gespeeld op het sfeervolle terrein van openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets. De 70 spelers en de 80 medewerkers van het openluchtspel namen afscheid met een ovationeel applaus. De acht voorstellingen trokken in totaal  2700 mensen.  Het stuk werd speciaal geschreven door Sikke Marinus […]

Toch nog enkele Reade Loper-kaarten

Door regen uitgesteld naar vanavond De laatste voorstelling van De Reade Loper ging gisterenavond niet door vanwege de regen. Vanavond zaterdag 29 juni volgt de herkansing. De laatste avond was stijf uitverkocht. Omdat niet iedereen kan vanavond, zijn er weer kaarten ingeleverd. Er zijn dus weer een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Voor meer informatie mail […]

Clubvoorzitters willen meer biertijd

De sportkantines mogen een uur tot na de wedstrijd een biertje tappen, daarna moet de kraan dicht. Dat heeft de gemeenteraad besloten op maandag 24 juni. Deze regel staat in de Opsterlandse APV. Volgens het Friesch Dagblad is niet iedereen daar blij mee. Voorzitters van sportclubs klagen. De clubvoorzitters willen meer drinktijd. De kantineomzet is […]

Half Opsterland zakt dieper en dieper en….

De bodem in de veengebieden daalt. Per jaar nagenoeg onzichtbaar, op lange termijn pijnlijk duidelijk. Veengrond is niet stabiel, het oxideert en vermindert. Het is een natuurlijk proces, dat door diepontwatering en grondbewerking versnelt.  De laatste jaren worden de lange termijn effecten van de bodemdaling onmiskenbaar duidelijk. In sommige gedeelten kan het gaan om een […]

Opsterland scoort hoog bij MKB

Bij de dienstverlening aan ondernemers scoort Opsterland een dikke plus. Dat concludeert MKB Nederland na onderzoek onder de Nederlandse gemeenten, waarvan zestien Friese. MKB Nederland stelde twintig vragen aan 163 gemeenten, waarmee de dienstverlening aan ondernemers in kaart is gebracht. Van de Friese gemeenten scoort Smallingerland het slechtst. Beste score Op slechts twee van de […]

Heerlijk vergaderen aan de Beakendyk

Hoe heerlijk kan het leven van een lokale politicus zijn? Eén keer vergaderen bij Marcel van Opzeeland aan de Beakendyk bij Siegerswoude en je weet het. De fractievergadering van Opsterlands Belang vond dinsdagavond zoals meestal, niet plaats het Lycklemahûs in Beetsterzwaag, maar aan de rand van de Bakkeveenster bossen. Marcel had bij gebrek aan oppas […]

Eerst feitenrelaas, dan omgangspeil

Het door Opsterlands Belang aangekondigde debat over het omgangspeil van de raadsleden onderling is uitgesteld. Waarom? Na de aanvraag van het debat zijn er overtredingen geconstateerd bij twee raadsleden. Dit bracht opnieuw een golfje van emotionele reacties teweeg. De situatie is er inmiddels niet duidelijker op geworden. Het is van belang dat eerst de hele […]

Kinderopvang Opsterland weer in orde

Het toezicht en de organisatie rondom de kinderopvang Opsterland voldoet weer aan de landelijke kwaliteitseisen. Vorig jaar viel Opsterland bij een controleronde van de Onderwijsinspectie door de mand. Begin deze maand kreeg de gemeente de A-status terug van de Onderwijsinspectie. Verbeterpunten Bij een onderzoek vorig jaar constateerde de Onderwijsinspectie diverse ‘verbeterpunten’ met betrekking tot het […]