Opsterlands Belang komt op voor de Opsterlandse brandweer

 
De coalitiepartijen van Opsterland zijn bang dat het nieuwe dekkingsplan van de Veiligheidsregio consequenties heeft voor brandweerteams in de regio.De raadsleden werden eerder deze maand bijgepraat over het dekkingsplan 2.0 van de Veiligheidsregio Fryslân. Dat plan moet het werk van de Friese brandweer efficiënter maken en aanrijtijden verkorten.

Marcel van Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands Belang, wilde gisteravond van burgemeester en portefeuillehoudster Ellen van Selm weten in hoeverre zij zich inzet voor de kazernes van Opsterland. De partij vreest dat de regionale opschaling van de brandweer negatieve gevolgen heeft voor de brandweerteams in de gemeente. “Net zoals dat eerder gebeurde met de opschaling van de politie waardoor er bijna geen agenten in Opsterland overbleven omdat zij naar Groningen werden overgeheveld.”

Zo hoopt de partij dat het oppervlaktewater team van Jubbega (dat veel samenwerkt met het team van Gorredijk) behouden kan blijven. Marcel van Opzeeland: ,,Mensen die hier door het ijs zakken, zouden niet hoeven te wachten op een duikteam uit Sneek of Koudum”. ChristenUnie en CDA delen de zorg van Opsterlands Belang. Omdat het plan nog in ontwikkeling is, zou dit het moment zijn om een signaal af te geven. ,,Soarch dat de ûnmisbere frijwilligers aktyf bliuwe”, drukte Gerrit Weening van ChristenUnie de burgemeester op het hart.

PvdA vindt dat Opsterlands Belang en ChristenUnie te hard van stapel lopen, omdat de raad pas later over de inhoud van het plan praat. Fractievoorzitter Roel Vogelzang voegde daaraan toe dat de brandweerorganisaties in de regio wel betaalbaar moeten blijven.

Burgemeester Van Selm zegde toe haar best te doen voor de vrijwillige brandweerlieden in Opsterland.

Bron :  LEEUWARDER COURANT – JAN LIGTHART
Geplaatst in Fractie, Nieuws, OB in de Media Getagd met , , ,

“We hebben er zin in en willen de mensen in Opsterland verrassen met nieuwe (politieke) initiatieven”

Op 7 februari 2017 hebben de leden van Opsterlands Belang in een bijzonder daarvoor uitgeschreven ledenvergadering Gea de Vries (Hemrik) en Anko Postma (Nij Beets) benoemd tot nieuwe bestuursleden. Zij vullen Ymko de Graaf (Beetsterzwaag) aan in het vormen van het nieuwe OB-bestuur.

Met enthousiasme en applaus werden de bestuurders verwelkomt. Ymko proostte op de nieuwe collega’s en was opgelucht dat er weer een voltallig bestuur gevormd kan worden. “Het wordt een boeiend jaar op weg naar de verkiezingen dat ik met gedrevenheid tegemoet zie,” zo zegt Ymko. “We hebben er zin in en willen de mensen in Opsterland verrassen met nieuwe (politieke) initiatieven en blijvend interesseren voor de politiek in onze mooie gemeente,” aldus Anko. Het bestuur wil de komende maanden vooral tijd steken in het bezoeken van alle Opsterlandse dorpen en bij verschillende verenigingen en organisaties aankloppen voor een hernieuwde kennismaking. Hierover volgt later meer. Gea sloot af met de woorden: “We willen de mensen helpen de deur weer op een kier te zetten, richting Opsterland.”

Uit hun midden werd Anko gekozen als nieuwe voorzitter. Het bestuur is direct van start gegaan: de eerste afspraken worden al gemaakt.

Geplaatst in Feiten

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , ,

Dorpsschool in nood bij herindeling

screen-shot-2016-12-06-at-08-34-04(Uit de LC 6 december 2016)

Wethouder Thea Koster van de gemeente Leeuwarden maakt zich grote zorgen over de kleine scholen die met de herindeling bij Leeuwarden komen. Opheffing dreigt, waarschuwt ze.

Herindeling

De problemen hangen samen met de herindeling, waarbij Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel bij Leeuwarden worden gevoegd. De gemeente krijgt er elf basisscholen bij, waarvan er zes zeer klein zijn. Omdat deze nu nog in plattelandsgemeenten staan, geldt voor hen een lage opheffingsnorm. In Leeuwarden moet een school straks echter 91 leerlingen hebben, verwacht Leeuwarden. Zes ‘nieuwe’ scholen voldoen hier niet aan en kunnen alleen worden behouden met slimme trucs of samenwerking.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , ,

BB over herindeling – Zorg in kleine gemeenten beste geregeld

fpockleinerisfijnerEen voor Opsterlands Belang bevestigend bericht in Binnenlands bestuur over de 3 decentralisaties waar zoveel bestuurders van dachten dat je moet fuseren om de complexe zorgtaken aan te kunnen. Wat blijkt, juist kleine gemeenten hebben de zorg nu het beste geregeld.

Binnenlands Bestuur : De decentralisaties zorg, jeugd en werk en inkomen en ondersteuning pakken in kleine gemeenten (tot 20.000 inwoners) beter uit voor burgers dan in grotere gemeenten, vinden ambtenaren. Hoe kleiner de gemeente, hoe soepeler de (her)inrichting van het sociaal domein verloopt. Burgers stellen dat de zorg en jeugdhulp het afgelopen jaar is verslechterd.

Knelpunten

Dat blijkt uit onderzoek onder ambtenaren die werkzaam zijn in het sociaal domein (zorg, jeugd, werk en inkomen) en burgers, dat in opdracht van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door I&O Research. De jeugdzorg levert gemeenten de meeste hoofdbrekens op. Er is, in vergelijking met de Wmo en de Participatiewet, te weinig sturingsinformatie, te weinig personeel en te weinig budget. Dit ondanks het feit dat gemeenten over 2015 samen 1,2 miljard overhielden op de Wmo en jeugdzorg. De grootste knelpunten worden komend jaar bij de jeugdzorg verwacht, en bij de Wmo de minste.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , , , , , , , ,

Jaco z’n idee gerealiseerd : Meer starters in Opsterland

gereedschapskist-geld-dh-150dpi-rgb

Gisteravond maakte wethouder Van Dijk het enigszins spannend door op te merken dat het voorstel dat hij namens het college op de agenda had gezet, eigenlijk bedacht was door ‘De Jong’. De vraag was welk raadlid De Jong. Hans de Jong, Romke de Jong of Jaco de Jong.

Het ging natuurlijk om Jaco de Jong die ook starters van buiten Opsterland wil aantrekken. Dus is de starterslening voortaan niet alleen voor mensen die al in Opsterland wonen beschikbaar, maar is deze ook beschikbaar voor mensen van buiten Opsterland die in onze mooie gemeente willen komen wonen. Daarmee gaan we een beetje de vergrijzing tegen en krijgt jeugd meer kansen.

Een prima initiatief dat dan ook breed gesteund werd door de gemeenteraad van Opsterland.

 

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , , , , , , , ,

Iedereen moet meedoen, dus Work First!

screen-shot-2016-11-08-at-10-08-45

Bij de begrotingsbehandeling eind oktober 2016 heeft op initiatief van de fractie van Opsterlands Belang een aantal partijen de motie Work First ingediend zodat iedereen in Opsterland weer mee zal gaan doen! Deze motie van Opsterlands Belang haalde het met grote steun in de raad.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten, Fractie Getagd met , , , , , , ,

Hans en Klaas pakken een pilsje

screen-shot-2016-11-09-at-13-53-20

(bron krant Sa editie 45 -2016)

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws, OB in de Media Getagd met , , ,

Tekst Algemene Beschouwingen – begroting 2017

File name :DSCN2382.JPG File size :639.3KB(654610Bytes) Date taken :2005/06/13 14:32:07 Image size :1600 x 1200 Resolution :300 x 300 dpi Number of bits :8bit/channel Protection attribute :Off Hide Attribute :Off Camera ID :N/A Camera :E775 Quality mode :FINE Metering mode :Matrix Exposure mode :Programmed auto Speed light :No Focal length :16 mm Shutter speed :1/611.6second Aperture :F4.7 Exposure compensation :0 EV White Balance :Auto Lens :Built-in Flash sync mode :Normal Exposure difference :N/A Flexible program :N/A Sensitivity :Auto Sharpening :Auto Image Type :Color Color Mode :N/A Hue adjustment :N/A Saturation Control :N/A Tone compensation :Normal Latitude(GPS) :N/A Longitude(GPS) :N/A Altitude(GPS) :N/A

“Beste Inwoners van Opsterland,

Opsterland bloeit!

Opsterland bloeit omdat we samen met inwoners vorig jaar vele dorpskernen prachtig hebben opgeknapt. Opsterland bloeit omdat het project Dúnsan Bakkeveen en Centrum-Oost Gorredijk weer een stuk mooier heeft gemaakt voor bewoners en toeristen. Onze geld zit niet langer passief te wachten in reserves, maar is uitgeven om in crisistijden zowel de economie als de werkgelegenheid te stimuleren en tegelijkertijd Opsterland een nog fijnere leefgemeente te maken.

 

Opsterland bloeit doordat meer inwoners dan ooit zich druk maken voor hun sportclub, buurt of natuur en daarover contact zoeken met de gemeente Opsterland. Wat is het krachtig, intelligent en efficient, wanneer inwoners, ambtenaren en bestuurders samenwerken om bijvoorbeeld een gasboring bij Nij Beets te keren. Die trend moeten we doorzetten…we kunnen nog veel beter samenwerken.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , ,

Fusie gekte : Grotere gemeente = duurdere gemeente

Gemeentelijke herindeling levert op geen enkele manier besparingen op. Tot een andere conclusie kan Prof.Dr.Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden (Rijksuniversiteit Groningen) en directeur van het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) niet komen.

Opsterlands Belang hoopt de de bange bestuurders die voor de fusiegolf in Fryslân zorgen, snel weer nuchter op basis van feiten beslissingen gaan nemen. Angst voor de toekomst is treurig genoeg de reden die bestuurders benoemen die willen fuseren, want inhoudelijke redenen voor fusies zijn er niet of nauwelijks.

Wie de grafieken die Prof.Dr.Maarten Allers samenstelde bekijkt, komt snel tot dezelfde conclusie :

screen-shot-2016-10-12-at-12-35-30screen-shot-2016-10-12-at-12-35-39screen-shot-2016-10-12-at-12-35-46

Bron : https://www.coelo.nl/images/artikelen/Gemeentelijke_schaalvergroting_levert_geen_geld_op.pdf

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , , , ,