Fusie gekte : Grotere gemeente = duurdere gemeente

Gemeentelijke herindeling levert op geen enkele manier besparingen op. Tot een andere conclusie kan Prof.Dr.Maarten Allers, hoogleraar economie van decentrale overheden (Rijksuniversiteit Groningen) en directeur van het Coelo (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) niet komen.

Opsterlands Belang hoopt de de bange bestuurders die voor de fusiegolf in Fryslân zorgen, snel weer nuchter op basis van feiten beslissingen gaan nemen. Angst voor de toekomst is treurig genoeg de reden die bestuurders benoemen die willen fuseren, want inhoudelijke redenen voor fusies zijn er niet of nauwelijks.

Wie de grafieken die Prof.Dr.Maarten Allers samenstelde bekijkt, komt snel tot dezelfde conclusie :

screen-shot-2016-10-12-at-12-35-30screen-shot-2016-10-12-at-12-35-39screen-shot-2016-10-12-at-12-35-46

Bron : https://www.coelo.nl/images/artikelen/Gemeentelijke_schaalvergroting_levert_geen_geld_op.pdf

Geplaatst in Feiten, Nieuws Getagd met , , , , , ,

4G zendantenne, waarom niet op een elektriciteitsmast?

20150307_161258-169x300Vlakbij Wijnjewoude staan zendantennes op de elektriciteitsmasten. Waarom niet ook bij Langezwaag of op een andere plek als daar in ’t dorp draagvlak voor is?

Hans de Jong pleit ervoor om de aangevraagd vergunning door Vodafone voor de nieuwe mast in Langezwaag niet meteen te verlenen en die misschien op een van de nabij langslopende elektriciteitsmasten te laten plaatsen net zoals bij Wijnjewoude gebeurt of in ieder geval goed na te denken over de huidige lokatie omdat een antennemast hier wel eens toekomstige ontwikkelingen in de weg zou kunnen staan.

Opsterlands Belang is er namelijk niet van overtuigd dat het ‘alleen op die plek’ kan. Dus moet er goed gekeken worden waar deze mast ’t beste geplaatst kan worden waarbij er rekening gehouden wordt met de wensen van inwoners, toekomstige ontwikkelingen en tenslotte die van commerciële partijen als Vodafone, KPN of T-Mobile.

Lees ook : http://sa24.nl/artikel/4562-dilemma-rond-gsm-mast.html

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , ,

Opsterlands Belang zegt Work First!

Het is 5 over 12, ons sociale beleid werkt niet goed. In Opsterland zijn (in vergelijking met andere plattelandsgemeenten) veel te veel mensen afhankelijk van de bijstand. Dus wil Opsterlands Belang dat ‘Work First’ (een methode die 45% van de mensen aan een reguliere baan helpt) zo snel mogelijk wordt ingevoerd.

Iedereen kent mensen die wel willen en niet kunnen werken, er zijn ook mensen die niet willen en wel kunnen. Voor beide groepen moet een oplossing komen. Geen werk hebben, is ongezond, niet alleen om financiele redenen maar ook om eigenwaarde en je nuttig voelen in de maatschappij.
We kennen bijvoorbeeld een statushouder die heel graag wil, maar niet kan werken als lasser kan omdat ie geen veiligheidscertificaat heeft. Dat is de tragedie van ons systeem. Het geven van mensen een uitkering vinden wij niet sociaal, iemand zinvol laten deelnemen aan de maatschappij vinden wij wel sociaal.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , , ,

Opsterlands Belang wil opnieuw spreken over reclamebelasting Gorredijk

stempel_reclameAfgelopen raadsvergadering (3 oktober 2016) heeft de fractie van Opsterlands Belang bij monde van Hans de Jong ervoor gepleit om snel eens als raad opnieuw te spreken over de reclamebelasting in Gorredijk.

Er zijn vanavond meer dan 100 handtekeningen ingeleverd van ondernemers uit Gorredijk die zich niet gehoord voelen en zelfs stellen dat de bestaande ondernemersverenigingen de raad niet goed voorgelicht zouden hebben over deze belasting die de gemeente Opsterland (juist op aanvraag van de lokale ondernemingsverenigingen) heeft ingesteld. Het voorstel van de FNP  om het college een (nieuw en duur) onderzoek te laten verrichten, werd door de overige raadsleden weggewuifd vanwege te traag en te duur.

De evaluatie vindt normaal pas na 3 jaar plaats. Dus heeft Opsterlands Belang ervoor gepleit dat we het er maar weer eens over moeten hebben met elkaar als gemeenteraad. De wethouder Piet van Dijk (Opsterlands Belang) gaf al tijdens het debat aan dat het zou kunnen dat zowel de voor- als tegenstanders beide gelijk hebben met hun peiling.

Wordt dus vervolgd…

 

 

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , ,

Opsterlands Belang overtuigt raad : Geen proefboring

boortoren

Gisteravond debatteerde op initiatief van Opsterlands Belang de gemeenteraad van Opsterland in een extra raadsvergadering over de aangevraagde proefboring van Vermilion bij Nij Beets. De motie van Opsterlands belang waarin het college werd opgeroepen om zelfs geen proefboring toe te staan kreeg brede steun in de raad. Hieronder de tekst waarmee woordvoerder Marcel van Opzeeland gisteravond de raad achter de motie wist te krijgen:

 


‘Net fan dat benaude’

 

– Reeds jaren worden er miljarden m2s gas gewonnen in Opsterland

– De winst gaat naar De Haag en maar ook de werkgelegenheid verdwijnt door rijksbeleid richting Den Haag

– Wij stellen : Geen nieuwe rijksbanen in ’t Noorden? Dan ook geen medewerking voor nieuwe boringen.

Lees meer ›

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , , , , , ,

Gasboring? Tijd voor creativiteit!

marcelmetbril(ingezonden in Sa24.nl)

De bodem van de noordelijke provincies herbergt de schatkamers van Nederland. Dubai is schathemeltje rijk geworden door de olie in hun bodem, maar Groningen en Fryslân hebben de opbrengsten gedeeld met de rest van Nederland, daardoor waren we allemaal beter af.

Echter, sinds VVD en Pvda vooral aandacht hebben voor de randstad, bungelt onze provincie onderaan in grafiekjes over inkomen, opleidingsniveau en werkloosheid. Terwijl in Den Haag wél gloednieuwe wolkenkrabbers zijn gebouwd om dáár het uitdijend aantal ambtenaren met goede salarissen te huisvesten.

Daar groeit dus iets scheef. Want wanneer het om het leeghalen van de bodem gaat, weet men de provincie goed te vinden. Maar als het om goedbetaalde overheidsbanen gaat, wordt de regio vaak vergeten (zie de eeuwig oplaaiende discussie over rechtbanken in Leeuwarden of het Kadaster dat uit Emmen moest verdwijnen)

Bij Ureterp wordt al decennia lang veel gas opgepompt. Nu is er een proefboring aangevraagd in ’t mooie buitengebied van Nij Beets waar we net veel geïnvesteerd hebben in natuur, landschap en recreatie. Dus natuurlijk is er geen draagvlak voor de (proef)boring. Opsterlands Belang heeft dat al voor de zomer laten weten aan het college van B&W. Echter, Den Haag gaat over de boringen en als gemeente heb je er bitter weinig erover te zeggen.

Dus is het tijd voor creativiteit! De ervaren professionals uit de lokale protestgroep van Nij Beets hebben creatieve juridische ideeën over hoe de (proef)boring tegen te houden is. Trek als gemeente niet je eigen plan, maar laat onze gemeentelijke juristen met de protestgroep samenwerken om deze (proef)boringen tegen te houden. Denk niet in beperkingen, maar gooi alles in de strijd! Vorm een modern burgerparticipatie project om gezamenlijk én van onderop deze sloop van ons landschap te keren.

 

Marcel van Opzeeland

Fractievoorzitter Opsterlands Belang

mopzeela@gmail.com

 

Naschrift : Een dag na het verschijnen van deze column doet de President Directeur Nederland van Shell de volgende uitspraak : “Van Loon zei daarop in de hoorzitting dat de Groningers het overgrote deel van de lasten moeten dragen van de gaswinning, terwijl de welvaart van heel Nederland aan die gaswinning te danken is.”

https://fd.nl/ondernemen/1166643/shell-biedt-excuses-aan-groningers-aan-voor-bevingschade

Geplaatst in Column's, Fractie, Nieuws Getagd met , , , , ,

Opsterlands Belang regelt extra raadsvergadering (proef)boring

laatfrieslandBron Leeuwarder Courant :

“De gemeente Opsterland organiseert aanstaande maandag een extra raadsvergadering, zodat alle partijen hun standpunt naar voren kunnen brengen over mogelijke gaswinning bij Nij Beets.

De speciale raadsbijeenkomst is een initiatief van Marcel van Opzeeland, fractievoorzitter van Opsterlands Belang. De partij wil maandagavond een actuele motie in stemming brengen. Daarin kan de gehele raad zich uitspreken tegen de proefboring bij Nij Beets.

Exploitant Vermillion wil op een perceel aan De Ripen in Nij Beets middels een proefboring kijken of er op die locatie gas te winnen valt. Bewoners van het dorp zien dat niet zitten en uitten al eerder hun zorgen over de mogelijke risico’s en gevolgen van de gasboring

Meerdere partijen in de raad, waaronder Opsterlands Belang, zien de nieuwe gaslocatie bij Nij Beets niet zitten.

Woensdag 14 september moet het college een besluit hebben genomen over de aanvraag. Opsterlands Belang vindt het belangrijk dat dat besluit wordt genomen met een heldere boodschap van de raad in het achterhoofd.”

Geplaatst in Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , , , , ,

Reclamebelasting op verzoek van ondernemers

Hans de JongIs de reclamebelasting in Gorredijk een idee van de gemeente Opsterland? Nee, absoluut niet. De reclamebelasting komt uit de kokers van de vier Gorredijkster ondernemersclubs; OKO (Ondernemerskring Opsterland), de WHI (Winkeliersvereniging), CCG (Commerciële Club Gorredijk) en Stibego (Stichting bedrijven Gorredijk). Zij verzochten gezamenlijk aan de gemeente om deze belasting te innen.

Waarom willen ze dat? De inkomsten die via de belasting binnen komen, gaan (minus de inningskosten) naar het Ondernemersfonds Gorredijk van de vier ondernemersclubs, die daaruit promotie activiteiten voor Gorredijk willen betalen waaronder het feest rondom de sinterklaasintocht. In het verleden wilden en konden bijvoorbeeld sommige grotere winkelketens niet meebetalen. Met een reclamebelasting betalen nu wél alle ondernemers mee. Met meer activiteiten komen meer mensen naar Gorredijk, waar alle bedrijven voordeel van hebben. Samen sta je sterker!

Alle ondernemers zijn geïnformeerd door de vier ondernemersclubs en in de media is er de nodige aandacht voor geweest. Toch wordt ondergetekende als raadslid vaak aangesproken op deze nieuwe belasting door ondernemers die er niets van willen weten en de hakken in ’t zand zetten.

Kennelijk is het deze ondernemers ontgaan dat de reclamebelasting al sinds november vorig jaar een feit is. Voor het bezwaar tegen deze belasting moeten zij bij de ondernemersclubs zijn. De gemeente heeft de ondernemersclubs immers slechts beloofd het innen van de ‘belasting’ te regelen. Eind 2018 komt er een evaluatie. Dan zullen we de reclamebelasting tegen het licht te houden.

Als ondernemer en raadslid maak ik me wel zorgen over het draagvlak en eensgezindheid bij de ondernemers. Het kan niet zo zijn dat het innen van de ‘belasting’ meer kost dan ie oplevert voor publiekstrekkende activiteiten in ’t mooie Gorredijk. Dus wil ik dat daar een oplossing voor gevonden wordt samen met de ondernemers(clubs) in Gorredijk.

Hans de Jong, Opsterlands Belang

 

Geplaatst in Column's, Feiten, Fractie, Nieuws Getagd met , , , ,

Screen Shot 2016-09-01 at 16.12.15

Geplaatst in Feiten

100% energie neutraal, wat kost dat eigenlijk?

UnknownVanavond werden door het CDA een aantal mondelinge vragen gesteld waarom onze gemeente niet 100%  goede milieu stroom inkoopt. Volgens Greenpeace kan dat veel groener en blijkbaar dus ook volgens het CDA. De PvdA viel het CDA bij en herinnerde zich nog een oud aangenomen voorstel dat het college ervoor moet zorgen dat we in 2015 100% energie neutraal zijn. Dus de gemeente mag totaal niet meer energie verbruiken dan  zij zelf opwekt.

Daarop reageerde de fractievoorzitter van Opsterlands Belang (Marcel van Opzeeland) met de woorden : “Bij geboorte en trouwen, mag het alles kosten…daar moeten we blijkbaar energie-neutraal-zijn aan toe voegen…’. Bij alle beslissingen die de gemeenteraad neemt, moet ook een onderbouwing zitten wat dat besluit kost. Vreemd genoeg maakt dat bij klimaat beslissingen voor sommige partijen niets uit en wordt er een carte-blanche uitgeschreven (zorg dat we klimaat neutraal worden zonder dat de kosten een rol spelen) of worden onrealistische doelstellingen gesteld (klimaat neutraal in 2015) Opsterlands Belang wil wél weten wat het kost voordat we ‘ja’ zeggen tegen dit soort  voorstellen

Op de aanvullende vraag aan de wethouder wat het dus kost om geheel energie neutraal te zijn laat het antwoord nog even op zich wachten omdat de wethouder eerst de vragen van het CDA wil beantwoorden voordat hij de vraag van Opsterlands Belang beantwoord. Wordt vast vervolgd (…)

Geplaatst in Feiten Getagd met , , , ,