STEM OPSTERLANDS BELANG

Ús Belang

    

Woon je lokaal? Dan stem je lokaal!

Het is prachtig mooi wonen en werken in Opsterland. Van de politiek in Den Haag hoeft iedereen buiten de randstad weinig te verwachten. Gasboringen mogen in 't noorden plaatsvinden zonder compensatie, maar als er overheidsbanen gecreëerd worden, dan komen ze in de randstad en niet in onze mooie provincie. Kortom van landelijke partijen hoeft u weinig te verwachten.

MENSEN

Opsterlands Belang bestaat uit mensen uit onze dorpen. Uit vrijwilligers die niet alleen in de kroeg willen roepen, maar die de handen uit de mouwen steken om Opsterland een nog mooiere en fijnere gemeente te maken om in te werken, te recreëren en te wonen.

OVER ONS

Biografie

Opsterlands Belang (OB) is een lokale politieke partij in de gemeente Opsterland (Fryslân).

‘Bestaande partijregels en structuren belemmeren raadsleden om het Opsterlands belang te dienen.’ Dit zijn de woorden die de Gorredijkster Wietse Veenstra sprak in de raadsvergadering van januari 1970. Hij kondigde aan, niet langer namens de CHU in de raad te willen zitten, maar namens Opsterlands Belang, een door hem zelf opgerichte nieuwe partij. Raadslid Jan de Boer van de Boeren- partij sloot zich bij hem aan. Wietse Veenstra legde tijdens deze gedenkwaardige raadsvergadering de kiem voor de lokale partij, die uitgroeide tot een betrokken en stabiele factor in de raad van Opsterland.

Opsterlands Belang is van meet af aan voor velen een ongewenste eend geweest in de vijver van de Opster- landse politiek. De gevestigde landelijke partijen voorspelden dat het een eendagsvlieg zou zijn. Ze kregen het ongelijk aan hun zijde, zoals ze dat wel vaker hebben. Veenstra was niet alleen een man die in de raad zijn woord goed kon doen, hij werd vooral gewaardeerd door het vele werk dat hij voor mensen verzette. Hij was een rasechte volksvertegenwoordiger, die niet voor niets door de mensen uit zijn omgeving lief kozend de burgemeester van Gorredijk werd genoemd.

Sinds 2010 zijn we de grootste partij in de gemeenteraad van Opsterland. Na de laatste verkiezingen kwam Opsterlands belang met 6 van de 21 zetels als grootste partij terug in de gemeenteraad. Vervolgens heeft Opsterlands Belang het voortouw genomen bij de coalitievorming en hieruit is een akkoord gekomen met het wederom CDA en de ChristenUnie uitgebreid met D66. In september 2015 volgt Dieko van der Harst Sikke Marinus op als fractievoorzitter. Een jaar later, in oktober 2015, volgt Marcel van Opzeeland Dieko van der Harst op als fractievoorzitter. In 2017 is wethouder Piet van Dijk benoemd tot burgemeester in de gemeente Aa en Hunze. Hij is opgevolgd als wethouder door Anko Postma uit Nij Beets.

Personal Info

  •   +31 6 5152 0879
  •   Beakendyk 4 9248 WP Siegerswoude
  •   OpsterlandsBelang@gmail.com.

CONTACT

Neem via het onderstaande formulier contact met ons op.

NIEUWS

Coalitie akkoord 2018-2022

(Afbeelding van transparante zonnecellen) Opsterlands Belang heeft veel van haar verkiezingspunten kunnen realiseren in het coalitie akkoord 2018-2022   Hier kunt u het coalitie akkoord lezen: Coalitieakkoord Opsterland 2018-2022 Hier kunt u transparant lezen hoe het coalitie akkoord tot stand is gekomen: 180604 Verslag van een coalitievorming – Jan Arendz    

PERSBERICHT: Opsterland kiest tóch voor verandering

De informateurs en Anko Postma en Marcel van Opzeeland hebben hun rapport over de formatie 2018-2022 aangeboden aan de gemeenteraad van Opsterland. Het rapport zal maandag 16 April worden besproken in de gemeenteraad van Opsterland.   Innovatie: Transparantie Het Opsterlandse informatieproces kenmerkt zich door een bestuurlijke noviteit dat het gehele proces van (in)formatie wordt gadegeslagen […]

Opsterlands Belang: 4 jaar lang campagne!

  Opsterlands Belang heeft 4 jaar lang campagne gevoerd. We hebben ons druk gemaakt om vele onderwerpen. Om het leven en werken in Opsterland te verbeteren hebben we moties en amendementen ingediend om het college van burgemeester en wethouders aan te sporen om Opsterland een nog fijnere gemeente te maken. De campagne is voor ons […]

Informatie woning Loksleane te Wijnjewoude

Opsterlands Belang raadslid Hans de Jong heeft een bouwbedrijf en kocht midden in de crisis (2013) een vervallen bedrijfspand en bijbehorende woning in Wijnjewoude. Het woningdeel heeft hij in de jaren daarna in de uren dat er geen ander werk was, opgeknapt (inclusief puntdak). Ook is de aanvraag gedaan om de naastgelegen vervallen bedrijfsruimte te slopen […]

Zebrapad in Ureterp opgedoken

In 2016 heeft Opsterlands Belang al gevraagd om zebrapaden in Ureterp. In 2018 ligt er plotseling een zebrapad. Nu nog die onhandige obstakels bij De Telle vervangen door een zebrapad. Wel een opmerkelijk kleurtje 😉

Binnenlands Bestuur: Opmars lokale partijen lijkt niet meer te stuiten

Volgens het blad Binnenlands Bestuur telt Nederland 8.918 raadsleden en 1.449 wethouders. De lokale partijen samen leveren 3.177 raadsleden; een lichte toename ten opzichte van 2016 toen er 3.164 ‘lokalo’s’ in de raad zaten. Daarna komen de landelijke partijen met het CDA met 3.177 raadsleden, gevolgd door de VVD met 1.089 raadsleden en PvdA met […]

Eindelijk duidelijkheid voor De Nieuwe Skâns Gorredijk!

Eindelijk, eindelijk duidelijkheid voor Gorredijk! Gorredijk heeft lang genoeg gewacht, Opsterlands Belang wil Gorredijk duidelijkheid geven. Wie straks wil sporten, gaat naar Kortezwaag en wie op zoek is naar cultuur en onderwijs kan terecht in ’t centrum van Gorredijk. Geen multi-dimensionale keuzes meer, geen dure voorbereidingskredieten meer, geen wachten meer, geen valse hoop om het […]